Ansett overtar Logent Rogaland

Ansett AS og Logent AS (tidligere Orcus) har inngått en samarbeidsavtale der Ansett AS overtar all aktivitet og ansatte som Logent har i Rogaland. Logent AS skal på sinn side ivareta all aktivitet som Ansett AS har i resten av landet.

Dette vil gjøre det mulig for Ansett å inngå og delta i nasjonale avtaler. Ansett skal fortsatt prioritere å kunne tilby de beste bemanningsløsninger og rekrutering til arbeidsmarkedet i Rogaland.

Ansatte hos Logent AS som blir berørt av omleggingen har gått over til Ansett. Avtalen er gjeldende fra 01.05.2015. Vi i Ansett ønsker alle tidligere kunder og jobbsøkere hos Logent / Orcus velkommen til oss.