Om Ansett

Vi har siden oppstarten 2010 hatt et ønske om å lykkes, og det er viljen til å stå på som har bidratt sterkt til hvordan firmaet har utviklet seg opp gjennom årene. Arbeidet har vært preget av hardt arbeid, grundig kvalitetssikring, solide rutiner og ryddige forhold. Samtidig ble det gjort bevisste valg om å holde organisasjonen liten. På denne måten kunne vi opprettholde nærhet til oppdragsgivere og vikarer samtidig som vi har mulighet til kjapt å endre kurs dersom det skulle bli behov for det.

Vi er fortsatt ikke i mål med å skaffe de gode medarbeiderne til våre solide kunder i distriktet. Skal du være vår neste?