Skip to main content

Ansattes sikkerhet og helse er meget viktig for oss i Ansett. I forbindelse med Covid-19 følger vi derfor svært tett opp og tilrettelegger for alle våre kandidater og ansatte i oppdrag. Det skal være trygt å jobbe for Ansett.

Ansett oppfordrer til å følge anbefalinger fra Folkehelseinstituttet til enhver tid. Noen tips til å forhindre smitte:

Bruk av papir / hosteklut når du hoster eller nyser, eller alternativt bruker en bøyd albue.

Hold minst en – to meters avstand til andre personer.

Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, der det ikke er tilgang på dette, bruk sprit. 

Vi oppfordrer til bruk av munnbind på offentlig transport samt steder med mye mennesker som på for eksempel kjøpesenter.

Under tiden med restriksjoner grunnet Covid -19 skal alle utenlandsreiser avklares med Ansett. Hvis du har ankommet fra utenlandet skal du være hjemme i 10 dager etter hjemkomst, uavhengig av om du har symptomer eller ikke. Hvis du har vært i nærkontakt med personer som har fått påvist koronavirusinfeksjon, skal du også være hjemme i 10 dager. Hvis du mistenker at du er syk på grunn av Covid-19, bør du være hjemme og snarest ta en test for å bekrefte/avkrefte smitte. Koronatest bestiller du her: https://tjenester.helsenorge.no/timeavtaler

Om du anser deg selv for å være en potensiell smittebærer, så ber vi deg kontakte din kontaktperson umiddelbart. Får du ikke kontakt med din kontaktperson i Ansett kan du ringe vårt fellesnummer 97 67 11 11

FHI sine råd ved mistanke om at du er syk med Korona:

https://n9.cl/kz25e