Skip to main content

Situasjonen rundt Covid-19 utvikler seg daglig. Vi i ansett overvåker situasjonen nøye og kommuniserer kontinuerlig med våre ansatte og kunder som blir berørt. Situasjonen som følge av Covid utvikler seg daglig. Hvis du er direkte påvirket eller har spørsmål, kan du kontakte din kontaktperson i Ansett. Se gjerne også informasjonskildene nedenfor som kan gi nyttig informasjon om utbruddet. Ansett følger kravene fra Folkehelseinstituttet og vi har bedt alle våre ansatte om å følge anbefalingene deres til enhver tid.  

Internt har Ansett implementert følgende:  

• Prioriter bruk av digitale verktøy til møter i stedet for fysiske møter / besøk 

• Forebyggende hygiene tiltak implementert på alle våre lokasjoner  

• Bruk av hjemmekontor og reisebegrensninger for administrativt personale  

• Overvåker situasjonen, og gjennomfører nødvendige tiltak forløpende 

Vi forventer at alle våre kunder og samarbeidspartner følger retningslinjer og anbefalinger fra relevante nasjonale helsemyndigheter, og sørger for trygge arbeidsplasser, enten dette er hjemmekontor eller på lokasjon. Om ytterligere retningslinjer blir implementert av våre kunder, vennligst informer din Ansett-kontaktperson! Vi ber også om at hvis du har ansatte som er positivt smittet, som du vet med sikkerhet, har vært i nær kontakt med konsulenter fra Ansett for å varsle kontaktpersonen din i Ansett!  

Hvis du ikke kan nå din kontaktperson kan du kontakte oss på telefon 97 67 11 11

FHI sine råd i forhold til smittevernstiltak på arbeidsplassen:

Arbeidsplasser – FHI